Chính sách bảo mật

nteractivemarketing.com tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo mật những thông tin cá nhân của bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Tuyên bố này giải thích các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc nteractivemarketing.com sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng, nteractivemarketing.com xem xét và cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian khi cần thiết mà không cần thông báo. Do đó, bạn nên xem xét các điều khoản của chính sách này theo định kỳ để đảm bảo rằng bạn nhận thức được cách nteractivemarketing.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc nteractivemarketing.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được giải thích bên dưới.

 1. Thông tin cá nhân.
  Bạn có toàn quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Nói chung, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng tôi phải có thông tin cá nhân của bạn để chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập vào các trang web được bảo vệ và an toàn của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm dữ liệu đăng ký (tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, chức danh, v.v.), dữ liệu yêu cầu thông tin và dữ liệu phản hồi (“Thông tin người dùng”). Khi bạn nhận được email xác nhận của mình hoặc khi bạn nhận được bất kỳ email nào từ máy chủ danh sách, bạn sẽ được hướng dẫn về cách xóa chính mình khỏi danh sách.
 2. Sử dụng Thông tin Người dùng.
  Chúng tôi dự định sử dụng thông tin đó cho mục đích hỗ trợ mối quan hệ của bạn và người sử dụng lao động với nteractivemarketing.com bằng cách thiết kế nội dung trang web phù hợp với nhu cầu của bạn và thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới khi chúng có sẵn. Thông tin Người dùng này có thể được nteractivemarketing.com lưu giữ để xác minh sự tuân thủ với thỏa thuận giữa nteractivemarketing.com và chủ nhân của bạn, để theo dõi các miền mà mọi người truy cập chúng tôi, để tạo hồ sơ người dùng nhằm phục vụ bạn và chủ nhân của bạn tốt hơn, hoặc để liên hệ với bạn bằng điện tử hoặc bằng cách khác. Nếu bạn quyết định rằng chúng tôi không nên sử dụng Thông tin Người dùng cá nhân của bạn để liên hệ với bạn, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin đó cho mục đích như vậy. Tuy nhiên,
 3. Tiết lộ Thông tin Người dùng.
  nteractivemarketing.com không bán, trao đổi hoặc chuyển giao Thông tin Người dùng cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Người dùng với các đối tác kinh doanh của mình cho các mục đích tiếp thị, quảng cáo hoặc cung cấp sản phẩm / dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi cung cấp Thông tin Người dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để gửi email trực tiếp các bản tin, khảo sát trực tuyến hoặc thông báo về Sản phẩm của nteractivemarketing.com cho người xem của chúng tôi. Chúng tôi cũng tiết lộ Thông tin Người dùng nếu: chúng tôi được sự đồng ý của bạn; chúng tôi cần chia sẻ nó để cung cấp cho bạn các sản phẩm và / hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu; chúng tôi đáp ứng lệnh tòa hoặc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Bạn có thể đồng ý trongnteractivemarketing.com việc cung cấp thông tin cá nhân của mình cho các bên thứ ba cung cấp nội dung cho các Sản phẩm của interactive marketing, để truy cập và / hoặc sử dụng các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của họ.
 4. Độ chính xác và Bảo mật.
  Tính chính xác và bảo mật của Thông tin Người dùng là quan trọng đối với nteractivemarketing.com. Hiện tại, bạn có thể xem xét và yêu cầu cập nhật Thông tin Người dùng của mình được lưu giữ bằng cách liên hệ với interactive marketing. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để sửa Thông tin Người dùng của mình, chúng tôi sẽ cố gắng sửa những điểm không chính xác đó một cách kịp thời. nteractivemarketing.com quan tâm đến việc bảo mật Thông tin Người dùng của bạn và cam kết thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ nó khỏi việc truy cập và sử dụng trái phép thông tin cá nhân đó. Để đạt được mục đích đó, chúng tôi đưa ra các chính sách và thủ tục vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo mật Thông tin người dùng cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các thủ tục để duy trì Thông tin Người dùng chính xác, đầy đủ và cập nhật.
 5. Tên người dùng và Mật khẩu.
  Quyền truy cập vào một số nội dung nhất định trên trang web của chúng tôi có thể được phép theo thỏa thuận bằng văn bản giữa bạn hoặc công ty của bạn và nteractivemarketing.com và sẽ yêu cầu tên người dùng và / hoặc mật khẩu. Trong một số trường hợp, việc không cung cấp thông tin cá nhân có thể ngăn bạn truy cập (các) trang web nteractivemarketing.com có ​​chứa thông tin bí mật, sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mại nhất định (“Sản phẩm của nteractivemarketing.com”). Bằng cách truy cập và sử dụng (các) trang web được bảo vệ và bảo mật của chúng tôi, bạn đồng ý duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu bạn đã chọn để truy cập (các) trang web đó và đồng ý với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi .
 6. Bánh quy.
  nteractivemarketing.com sử dụng “cookie”. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ mà một trang web có thể chuyển đến ổ cứng của khách truy cập để lưu hồ sơ về những lần truy cập vào trang web đó. Cookie chứa thông tin như tên người dùng và mật khẩu của bạn giúp chúng tôi nhận ra các trang bạn đã truy cập và cải thiện các lượt truy cập trong tương lai, nhưng thông tin cá nhân duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà bạn tự cung cấp. Cookie không thể đọc dữ liệu từ ổ cứng của bạn hoặc đọc các tệp cookie được tạo bởi các trang web khác. Thông tin được lưu trữ trong cookie có thể được mã hóa, tuy nhiên, chúng tôi không lưu trữ số thẻ tín dụng của bạn trong cookie. Nếu bạn không muốn chấp nhận một cookie, bạn có thể đặt trình duyệt web của mình (Microsoft Internet Explorer hoặc Netscape Navigator) để cảnh báo bạn trước khi chấp nhận cookie hoặc bạn có thể từ chối tất cả cookie bằng cách tắt chúng trong trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, việc truy cập vào một số (các) trang web được bảo mật của chúng tôi có thể yêu cầu sử dụng cookie, mà bạn phải bật cookie chỉ được gửi trở lại máy chủ gốc. Nếu không, bạn vẫn có thể truy cập hầu hết các tính năng trên trang web của chúng tôi ngay cả khi không chấp nhận cookie.
 7. Liên kết ngoại.
  Trang web nteractivemarketing.com cung cấp liên kết đến các trang web bên thứ ba khác. Ngay cả khi bên thứ ba được liên kết với nteractivemarketing.com thông qua quan hệ đối tác kinh doanh hoặc theo cách khác, nteractivemarketing.com không chịu trách nhiệm về các chính sách hoặc thông lệ bảo mật hoặc nội dung của các liên kết bên ngoài đó. Các liên kết này chỉ được cung cấp cho bạn với mục đích thuận tiện và bạn tự chịu rủi ro khi truy cập chúng.
 8. Điều khoản sử dụng.
  Cũng vui lòng xem Điều khoản Sử dụng của chúng tôi , trong đó mô tả các hạn chế, tuyên bố từ chối trách nhiệm, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý chi phối việc sử dụng toàn bộ trang web nteractivemarketing.com.
 9. Chung.
  Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nteractivemarketing.com qua trang Liên hệ của chúng tôi.